गुन्हेगारी
Trending

शेवगाव तालुक्यातुन अपहरण झालेल्या 03 मुलींची सुटका, 01 आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात.

संतोष औताडे-मुख्य संपादक, नेवासा.  .         दिनांक -30/04/2024
—————————————————-
शेवगांव तालुक्यातुन अपहरण झालेल्या 03 मुलींची सुटका, 01 आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात
प्रस्तुत बातमीची हकीगत अशी की, शेवगांव तालुक्यामधुन तक्रारदार यांचे दोन मुली वय – 12 वर्षे, व वय 10 वर्षे, तसेच तक्रारदार यांचे गावातील एक अल्पवयीन मुलगी अशांना आरोपी नामे पोपट्या उर्फ पोपट शहादेव बोरुडे याने दिनांक 19/04/2024 रोजी त्यांना कशाचे तरी अमिष दाखवुन पळवुन नेले होते. सदर घटनेबाबत शेवगांव पोलीस ठाणे गु.र.नं. 361/2024 भादवि कलम 363 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सदर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मा. श्री राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांनी श्री दिनेश आहेर पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगर यांना आरोपीचा शोध घेवुन अपहरण झालेल्या मुलींची सुटका करेणबाबत आदेश दिले होते.
नमुद आदेशान्वये पोनि श्री दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोउपनि/तुषार धाकराव, सोपान गोरे, पोलीस अंमलदार भाऊसाहेब काळे, रविंद्र कर्डीले, सचिन अडबल, संदीप चव्हाण, फुरकान शेख, संतोष खैरे, प्रशांत राठोड, मेघराज कोल्हे, संभाजी कोतकर, भरत बुधवंत, विजय धनेधर, महिला पोलीस अंमलदार छाया माळी यांचे वेगवेगळे दोन पथके तयार करुन आरोपीचा शोध घेवुन अपहरण झालेल्या मुलींची माहिती काढणेकामी पथकास सुचना व मार्गदर्शन करुन पथकास रवाना केले होते.
वरील पोलीस पथकाने गुन्हा घडल्यापासुन शेवगांव शहरातील व शेवगांव ते अहमदनगर जाणारे रोडवरील आजुबाजुचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज चेक केले असता सदर आरोपी हा तीन मुलींना मोटारसायकवर घेवुन जातांना शेवगांव ते अहमदनगर जाणारे रोडवरील मराठवाडी पर्यंत दिसुन आला होता.
वरील दोन्ही पथकांनी पुणे, मुंबई, धाराशिव, बीड, जालना, परभणी, छ. संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड या जिल्ह्यामध्ये जावुन आरोपीचे मित्र, नातेवाईक यांचा शोध घेवुन त्यांचेकडे आरोपी व अपहरण झालेल्या मुलींबाबत माहिती घेण्यात आली होती. तसेच वेगवेगळ्या 200 ते 300 ठिकाणचे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज व आरोपीचे राहते घरी तसेच अपहरण झालेल्या मुलींचे घराचे आजुबाजुचे तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे माहिती घेण्यात आली होती. वरील पोलीस पथके आरोपीची माहिती काढत असतांना दिनांक 28/04/2024 रोजी सुपा परिसरातील एका महिलेने पोनि श्री दिनेश आहेर स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगर यांना फोनवरुन तीन मुली व एक मुलगा सुपा परिसरामध्ये असल्याची माहिती दिली. पोनि श्री दिनेश आहेर यांनी तात्काळ वरिल पथकास मिळालेली माहिती कळवुन तीन मुली व त्यांचेसोबत असलेल्या मुलाचा शोध घेणेबाबत आदेश दिले. पथकाने सुपा परिसरामध्ये जावुन बातमीतील तीन मुलींचा व त्यांचेसोबत असलेल्या मुलाचा शोध घेत असतांना ते मिळुन आल्याने सदर तीन अल्पवयीन मुली व मुलास ताब्यात घेवुन मुलास त्याचे नांव गांव विचारता त्याने त्याचे नांव पोपट उर्फ पोपट्या शहादेव बोरुडे वय 20 वर्षे, असे असल्याचे सांगितले.
ताब्यात घेण्यात आलेल्या अल्पवयीन 03 मुली व आरोपी यास पुढील तपासकामी शेवगांव पोलीस स्टेशन येथे हजर करण्यात आले असुन पुढील तपास शेवगांव पोलीस ठाणे हे करीत आहे.
सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साो. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, मा. श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक अहमदनगर, श्री सुनिल पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शेवगांव उपविभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

बातमी शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे